ข้อมูลหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2561 16:38

ชื่อย่อหุ้น: PMTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 11.60 ปริมาณซื้อขาย: 400
เปลี่ยนแปลง: +0.20 % เปลี่ยนแปลง: +1.75
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.60 - 11.60 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 11.30 - 19.40

Chart Type