ข้อมูลหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มิถุนายน 2561 09:58

ชื่อย่อหุ้น: PMTA สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 16.50 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 16.50 - 20.80

Chart Type